Längd-, profil- och plansvarvning

Illustration av Längd-, profil- och plansvarvning

Längd- [1], Profil- [2] och Plansvarvning [3] är de tre bastyperna av skärande bearbetning vid svarvning som utförs axiellt, radiellt eller i en kombination av båda.

Längdsvarvning kallas även för Diametersvarvning.

Profilsvarvning kallas även för Fromsvarvning, Friformssvarvning eller Kopiersvarvning.

Plansvarvning kallas även för Ändplaning.

Längdsvarvning
Längdsvarvning av stångmaterial där en uppsättning verktyg bearbetar materialet nära chucken
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP