Sandform för gjutning

En sandform skapas genom avtryck från gjutmodell och matarsystem

Genom att täcka en sandgjutningsmodell för sandgjutning med sand uppblandad med bindemedel skapas gjutformshalvor som hopmonterade bildar en komplett gjutform.

Sandgjutning
Vid sandgjutning skapas formhalvor genom att en modell täcks av sand uppblandad med härdare. Modellen avlägsnas och formhalvor monteras ihop för att skapa utrymmet där smältan tillförs och stelnar.
Läs mer
Sandgjutningsmodell
En modell för att skapa avtrycket i en gjutform av sand
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP