Microslagg

Ickemetalliska inneslutningar som kräver mikroskop för att upptäckas

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP