Microslagg

Ickemetalliska inneslutningar som kräver mikroskop för att upptäckas

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP