Skruvtving

Illustration av Skruvtving

Verktyg som nyttjas för att fixera ett arbetsstycke

Den klassiska skruvtvingen har ned rörlig del som kan justeras längs hela skruvtvingens skena för att justera greppvidden. De detta är gjort så skruvar men sedan handtaget för att applicera klämkraften. Böjkraften som uppstår gör att den rörliga delen låses mot den inställda läget på skenan.

En modernare variant av skruvtvingen är enhandstvingen som fått sitt namn utifrån att man kan sköta denna med endast en hand och på så sätt prigöra den andra för att hålla i arbetsstycket.
Vissa enhandstvingar kan även vända på båda greppytorna för att skapa en utåtriktad klämkraft.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP