Mätprob i verktygsmaskin

Illustration av Mätprob i verktygsmaskin

En mätprob som gör det möjligt att, direkt i maskinen, ta referenspunkter på ett arbetsstycke både inför och under bearbetning

Mätproben är monterad i en standardiserad verktygshållare och förvaras i maskinens verktygsväxlare för att automatiskt kunna byta till proben inför mätning.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP