Mätprob

En specialanpassad mätspets avsedd för mätninge genom beröring mot mätobjektets yta.

Mätprober finns in en mängd olika utförande och noggrannhetsklasser anpassade för olika mätändamål.

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP