Mätprob

En specialanpassad mätspets avsedd för mätninge genom beröring mot mätobjektets yta.

Mätprober finns in en mängd olika utförande och noggrannhetsklasser anpassade för olika mätändamål.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP