Mätprob

Illustration av Mätprob

En specialanpassad mätspets avsedd för mätninge genom beröring mot mätobjektets yta, så kallad taktil mätning.

Mätprober finns in en mängd olika utförande och noggrannhetsklasser anpassade för olika mätändamål.

Vanligtvis används proberna för att mäta upp ett antal utvalad kontrollpunkter på mätobjektet men i vissa fall så låter man proben glida längs mätobjektets yta, så kallad scanning, för att löpande samla in en större mängd mätpunkter.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP