Skiftnyckel

Illustration av Skiftnyckel

Verktyg avsett för skruvar med sexkantsskallar

Skiftnyckeln är försedd med en spiralformad ställskruv som, då den roteras, skuter den justerbara käften mot eller ifrån dess motstående fixerade käft. På så sätt kan skiftnyckeln enkelt justeras för att passa en mängd olika dimensioner av sexkantskruvar.

Skiftnyckeln finns i en mängd olika storlekar vilket gör att en minder uppsättning skiftnycklar kan täcka ett stort spanna av sexkantskruvar.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP