Nesting

Illustration av Nesting

Genom att placera ut detaljerna på ett optimalt sätt så kan man vid styckskärning av plåt minimera spill samt genomsnittligt ställtid per detalj.

Tidigare utfördes Nesting till stor del manuellt men i takt med att allt smartare nestingprogram tas fram så sker detta i allt större omfattning automatiskt. Detaljerna vrids, spegelvänds och/eller läggs med gemensamma snitt för att minimera outnyttjad materialyta. Man har således mycket att vinna på att tidigt i produktutvecklingsprocessen ha nestig i åtanke vid utformandet av detaljer skurna ur plåt.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP