Råstål

Stålet i dess första stelnade form, dvs göt, tackjärn eller ämnen framställda genom stränggjutning. För metallurgen betyder det dock smält stål som inte fått sin slutliga sammansättning.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP