Palettväxlare

Illustration av Palettväxlare

Lösning som möjliggör lossning av färdigbearbetad detalj och uppspänning av nytt arbetsstycke utan produktionsstopp

Gör att maskinens ställtid reduceras avsevärt.

Kan även nyttjas för omspänning.

Omspänning
Att lossa ett delvis bearbetat arbetsstycke och återspänna det inför fortsatt bearbetning
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP