Skärdata vid fräsning

Illustration av Skärdata vid fräsning

Variabler för fräsning

n : Varvtal

Vc : Skärhastighet

Fz :

ae : Skärbredd

ap : Skärdjup

Vf : Matningshastighet

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP