Magnetostriktion

Form eller volymförändring som uppstår då ett ferromagnetiskt material påverkas av ett yttre magnetiskt fält.

Molekylerna i ett ferromagnetisk materialet har förskjutna positiva och negativa laddningar. Då denna typ av material påverkas att ett utomstående magnetiskt fält påverkas molekylerna genom dess dipoler vilket leder till dimensionsförändringar på hela materialet. Graden av förändringen är kopplat till magnetfältets styrka och riktning.

Effekten är märkbar för tex växelströms transformatorer där metallkärnan i spolen utsätts för detta fenomen vilket resulterar i att dess marginella oscillerande dimensionsförändring ger upphov till det hummande ljudet.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP