Oscillerande multiverktyg

Illustration av Oscillerande multiverktyg

Handhållen maskin som skapar en oscillerande rörelse för olika typer av verktyg

Axel där verktyget fästs har en oscillerande roterande rörelse. Rörelsen är bara någon grad men räcker för att skapa en så pass stor oscillerande rörelse som kan nyttjas för sågande eller slipande verktyg.

En fördel med detta verktyg är att man kan initiera ett sågsnitt direkt i en yta utan att behöva en kant att utgå ifrån. Sågning med detta verktyg anänds vanligtvis för mindre precisionsarbeten eller dä man har svårt att komma åt med andra verktyg.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP