Makroslagg

Ickemetalliska inneslutningar i stål som kan upptäckas visuellt eller genom ultraljud

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP