Kompressionsmodul

Ett mått på hur väl ett material kan motstå yttre tryck innan en volymförändring uppstår

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP