Superaustenitiska rostfria stål

Austenitiskt rostfritt stål där nicklhalten är högre än 20% vilket förbättrar motståndet mot spänningskorrosion.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP