Stanskraft

Stansen sitter monterad i ett stanshuvud där den vertikala rörelsen skapas och genererar de mycke snabba och kraftiga repetitiva slagen. Kraften genereras vanligtvis genom en hydralisk eller elektrisk styrning.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP