Urgröpt, struken och rågad svets

Illustration av Urgröpt, struken och rågad svets

Tilläggssymboler som visar eftersträvad fyllnad av en svets. Urgröpt kan även benämnas som Konkav svets och Rågad som Konvex svets.

Tilläggssymboler till grundsymboler för olika typer av fogberedningar

Typer av fogberedningar
Vid sammanfogning av metaller så använder man sig av en uppsättning grundsymboler som beskriver hur själva fogen skall vara utformad
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP