Svetscell

Illustration av Svetscell

En robotiserad process för svetsning

Med ordet svetscell så menar man vanligtvis ett inhängnat område med en svetsrobot som utför svetsning av en detalj.

Vanligtvis används gasmetallbågsvetsning vilket avger skadligt UV-ljus varför dessa celler avskärmas för att skydda omgivningen mot denna strålning.

Svetscellerna har ofta ett integrerat växlingsbord vilket tillåter operatören förbereda nästa svetsdetalj under tiden svetsning pågår. Efter att detaljen är färdigsvetsad så roteras växlingsbordet så att operatören, eller en robot, kan plocka bort den färdisvetsade detaljen och ladda nytt material under tiden som svetsroboten fortätter arbeta.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP