Spikpistol

Illustration av Spikpistol

Handhållen maskin som slår in spikar från ett spikmagasin

Maskinen laddas med ett spikband som kontinuerligt matas fram efter att en spik drivits in i materialet.

För att kunna avlossa en spik så behöver man trycka mynningen mot en yta.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP