Spänningskorrosion

Material som belastas eller har inre spänningar kan ge upphov till sprickbildning i ytan där korrosion initieras

Sprickan ger en accelererad korrosion likt spaltkorrosion. Risken för pänningskorrosion är högre i väte och kloridrika miljöer samt vid förhöjda temperaturer. Grundorsaken till spänningskorrosionen kan dock vara svår att precicera.

Läs mer på Järnkontoret

Korrosion
Ett materials, vanligtvis metalls, reaktion med omgivningen där ytan löses upp genom frätning. Det finns ett flertal olika korrosionstyper.
Läs mer
Spaltkorrosion
Ifall vätska genom kapillärkrafter sugs in i trånga spalter kan korrosion uppstå.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP