Vinkelavvikelse vid Termisk skärning

Illustration av Vinkelavvikelse vid Termisk skärning

De två snittytornas vinkel i förhållande till varandra

Beroende på vilket Termisk skärmetod som används så kan man uppnå olika parallellitet mellan de två skurna ytorna som uppstår efter skärningen, en så kallad vinkelavvikelse.

Vinkelavvikelsen är störst för plasmaskärning och minst för Laser- och Gasskärning. En fördel med parallella snittytor är man har bättre förutsättningar för att kunna låta flera detaljer dela skärsnitt för att öka produktiviteten och minimera materialspillet.

Genom att nyttja vinklingsbara skärhuvuden kan man kompensera för denna vinkelavvikelse och på så sätt räta upp den snittyta som tillhör detaljen. På så sätt hamnar hela vinkelavvikelsen på restbiten.

LASER
Står för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP