SS-EN ISO 4063-1 :Bågsvetsning

Illustration av SS-EN ISO 4063-1 :Bågsvetsning

Grupp 1 inom SS-EN ISO 4063 avser metoder där en elektrisk ljusbåge smälter tillsatsmaterial och metalldelarna som skall sammanfogas

Denna grupp innehåller de vanligast förekommande svetsmetoderna där ström genererar och flödar mellan elektroden och arbetsstycket genom en ljusbåge.

Läs mer om olika svetsmetoder inom SS-EN ISO 4063-1
https://www.manufacturingguide.com/sv/bagsvetsning

För en översikt, se SS-EN ISO 4063 – Grupper av svets- och lödmetoder

Ljusbåge
Kontinuerlig luftburen elektrisk urladdning
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP