Wiperskär för fräsning

Illustration av Wiperskär för fräsning

Wiperskärens egg har en fasad yta intill nosradien parallell med bearbetad yta

Wiperskär gör att högre ytjämnhet uppnås. Ger dock upphov till större skärkrafter varför stabilare verktygshållare och maskiner rekommenderas.

Vanligtvis så eftersträvas något av följande vid valet av Wiperskär...

- Bibehållen ytfinhet vid ökad matning, dvs ökad produktivitet
- Förbättrad ytfinhet vid bibehållen matning

Ytjämnhet
Ytjämnhet är ett mått på hur slät eller grov en yta är
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP