Ytjämnhet vid fräsning

Illustration av Ytjämnhet vid fräsning

Ytjämnheten vid fräsning beror bland annat på skärets utformning, skär- och matningshastighet samt antalet skär och vibrationer

Utifrån verktygets nosradie, matningshastighet och antal skär kan teoretisk ytjämnheten beräknas.

Verklig ytjämnhet påverkas dock av vibrationer i verktyg eller maskin, verktygsförslitning, spåntyper samt skärens lägesvariationer på fräsverktyg med fler än ett skär.

Fräsverktyg
Ett verktyg med fasta eller utbytbara skär som genom rotation och förflyttning avverkar materialet genom spånbrytning
Läs mer
Spåntyper
Vid skärande bearbetning uppstår olika typer av spån
Läs mer
Ytjämnhet
Ytjämnhet är ett mått på hur slät eller grov en yta är
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP