Strukturerat-ljus-triangulering

Illustration av Strukturerat-ljus-triangulering

Metod att beräkna en punkts position utifrån en projicerings kända basavstånd [x] och vinkel [α] på reflektionen.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP