Syl

Illustration av Syl

Verktyg som används för att förmarkera i trä

Sylens vassa spets gör det enklare att markera ut ett borrhåls exakta position samtidigt som man genom att pressa eller slå in det i ytan gör en hänvisning till borren så att det blir enklare att initiera borrhålet.

Verktyget kan även användas för att för skapa ett styrhål för en skruv som skall dras in i materialet.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP