Toleranser vid Termisk skärning

Illustration av Toleranser vid Termisk skärning

Hur noggranna mått man kan uppnå för färdig detalj

En kombinaiton av snittets ytjämnhet och maskinens positionsnoggrannhet samt graden av tillförd värme, som påverkar den termiska expansionen, avgör hur hög presicion man kan uppnå med de olika termiska skärmetoderna.

Vid skärning av en 10mm tjock stålplåt kan man generellt säga att man kan uppnå följande toleranser:

Laserskärning : +/- 0,05-0,1mm

Plasmaskärning : +/- 0,3-0,5mm

Gasskärning : +/- 1-3mm

Laserskärningens goda toleranser kan nyttjas för att skära hål och styrklackar i detaljer för att "pussla ihop" dessa inför svetsning och på så sätt möjliggöra eliminering av svetsfixturer.

Ytjämnhet
Ytjämnhet är ett mått på hur slät eller grov en yta är
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP