Spånans terminologi

Illustration av Spånans terminologi

Spånans olika benämningar

An - Nominell spånarea
Ar- Verklig spånarea
1a -Skjuvplan
1b- Skjuvplansvinkel

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP