Strukturerat ljus

Illustration av Strukturerat ljus

Ett samlingsnamn för en speciellt område av 3D scanning

Begreppet är kopplat till 3D-scanning där man projicerar ett mönster på ett objekt som skall mätas upp. Mönstret läses av och omvandlas till mätpunkter som kan jämföras med eftersträvade värden och toleranser.

Metoden kan utföras både med handhållen och stationär utrustning alternativt ihop med en industri-robot. Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP