Varmbearbetning

Vid varmbearbetning så formas ett material efter att det först värmts upp

Varmbearbetning eller varmformning innebär att materialet först värmts upp, vanligtivs till över dess rekristallationstemperatur.

Vid varmformning av plåt såsom tex varmvalsning så sker ingen deformationshärdning samtidigt som man får en sämre yta än vid kallvalsning. Man kan ej heller bearbeta ned materialets tjock i samma grad.

Förutom rekristallation så medför varmbearbetning av gjutna ämnen även att stålets ojämnheter, sk segringar, minimeras. Tex så välls inneslutna porer samman vilket ger ett mer homogent material och förbättrade mekaniska egenskaper.

Deformationshärdning
Vid plastisk deformation förändras vissa materials mikrostruktur få så sätt att ytterligare deformation försvåras
Läs mer
Rekristallation
Mikrostrukturen för ett material som värms upp till dess rekristallationstemperatur genomgår en rekristallation av kornen till dess naturliga tillstånd
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP