SS-EN ISO 4063-5 :Strålsvetsning

Illustration av SS-EN ISO 4063-5 :Strålsvetsning

Grupp 5 inom SS-EN ISO 4063 avser metoder som nyttjar en riktad energistråle för att smälta metalldelarna samt eventuellt tillsatsmaterial

Läs mer om olika svetsmetoder inom SS-EN ISO 4063-5
https://www.manufacturingguide.com/sv/stralsvetsning

För en översikt, se SS-EN ISO 4063 – Grupper av svets- och lödmetoder

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP