Svarvfräsning

Illustration av Svarvfräsning

Fräsning av ett roterande arbetsstycke

Förutom möjligheten att skapa icke rotationssymetriska detaljer kan metoden lämpa sig att ersätta konventionell svarvning då svarvfräsningen ej riskerar skapa sammanhängande spånor vilket kan störa tillverkningen vilket försämrar möjligheten till hög automatisering.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP