Svarvskärets vinklar

Illustration av Svarvskärets vinklar

Namnen på svarvskärets olika vinklar

ε : Spetsvinkel

κ : Ställvinkel

κn: Frivinkel

λ : Lutningsvinkel 

α : Släppningsvinkel

γ : Spånvinkel (Se även positiva och negativa svarvskär)

β : Eggvinkel

Positiva och negativa svarvskär
Benämningen positiva och negativa vändskär syftar till vinkeln mellan skäreggets vinkel i förhållande till bearbetad yta.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP