Du är här

Explosionsvetsning, EXW

Sammanfogande bearbetning av två metallplåtar genom värme och tryck skapat av ett sprängämne som detoneras över den övre metallplåten.

Beskrivning
Illustration av Explosionsvetsning, EXW

Hur fungerar metoden

Två plåtar, där den övre vanligtvis är en pläterad plåt, läggs på varandra med distanser [1]. Den övre plåten täcks sedan med ett sprängämne [2] och en detonator kopplas till änden av sprängämnet. När detonatorn aktiverar sprängämnet exploderar detta i en färdriktning längsgående arbetsstycket.

Detta resulterar i att den övre plåten pressas ned mot den undre i den gemensamma kontaktpunkten [3] i en väldigt hög hastighet, vilket medför att plåtarna smälts samman. Kontaktpunkten rör sig i samma hastighet och riktning som sprängämnets detonation och när sprängämnet är helt förbrukat är plåtarna helt sammanfogade.

Plåtarna måste ha en relativt enkel design för att kunna bli kompatibla med denna process. Vid sidorna kan plåtarna bukta ut en del och i de fall där en liten svetsfog önskas kan efterbearbetning i form av slipning tillämpas.