Du är här

Elektrogassvetsning

Sammanfogande bearbetning som uppstår genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod, vilken smälts i närvaro av en skyddande gas.

Beskrivning
Illustration av Elektrogassvetsning

Hur fungerar metoden

Innan bearbetningen påbörjas placeras två vattenkylda skydd [1] på var sida om svetszonen för att förhindra att smältan rinner ut under svetsförloppet. Svetsområdet matas kontinuerligt med en metalltråd [2], vilken också agerar elektrod. För att skydda smältan mot föroreningar tillsätts en skyddande gas [3], vanligtvis bestående av koldioxid. Arbetsstycket och elektroden spänningssätts och detta ger upphov till en ljusbåge. Denna skapar en hög värmeenergi, vilket leder till att elektroden och delar av arbetsstycket smälts [4]. Metalltråden och dess styrmekanism lyfts sedan upp i takt med att smältan stelnar och lämnar slutligen efter sig den önskade svetsfogen.

 

I de fall där en liten svetsfog önskas, samt möjlighet till åtkomst finns, kan efterbehandling i form av slipning tillämpas.

Ljusbåge
Kontinuerlig luftburen elektrisk urladdning
Läs mer