Du är här

Automatstansning

Automatstansning är en klippande process som avlägsnar och/eller formar plant material

Beskrivning
Illustration av Automatstansning

Hur fungerar metoden

Automatstansning utförs genom att arbetsstycket positioneras på det undre verktyget, dynan [1]. Det övre verktyget, stansen [2], slås eller pressas sedan mot arbetsstycket med en pålagd stanskraft. Beroende på utformning av dynan och stansen klipps och/eller formas arbetsstycket av ett eller flera efterföljande slag/tryck. 

En avskrapare [3] ser till att plåten lossnar från stansen ifall denna fastnar och lyfts upp efter slaget.

Det finns en mängd olika stansverktyg som kan göra allt från att klippa raka linjer och skapa färdiggängade hål till att gravera och utföra mindre bockningsoperationer.

Då det handlar om att stansa ut hål så utsätts materialen för skjuvning mellan stans och dyna. Under stansförloppet så förskjuts materialet för att sedan lossna helt genom materialbrott. Detta ger både urstansad detalj och hålet den typiska snittytan för stansning bestående av en slät yta [4] där materilet har glidit samt en grövre yta [5] där brottet uppstått.

I de fall verktygen är utformade för att utföra formande pressning så deformeras plåten genom plastisk deformation.

Vanligtvis förflyttas arbetsstycket medan verktygen bibehåller sin position.

Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.
Stanskraft
Stansen sitter monterad i ett stanshuvud där den vertikala rörelsen skapas och genererar de mycke snabba och kraftiga repetitiva slagen. Kraften genereras vanligtvis genom en hydralisk eller elektrisk styrning.
Stansverktyg
[Beskrivning av olika stansverktygs utformning är under konstruktion]