Du är här

Stansning

Stansning syftar vanligtvis till att man skapar ett hål i ett material genom att slå ett verktyg mot materialet med en underliggande dyna. Verktyget och dynan är utformade så att materialet utsätt för en skjuvande kraft som resulterar i klippning och slutligt brott.

Automatstansning

Tillverkningsmetod Automatstansning är en klippande process som avlägsnar och/eller formar plant material

Laserstansning

Tillverkningsmetod Laserstansning är en kombinationsmetod som nyttjar fördelarna kring automatstansning och laserskärning av plåt.

Nibbling

Tillverkningsmetod Nibbling är en friformsklippning av plåt där en serie stansade hål skapar en sammanhängande slits.

Perforering

Tillverkningsmetod Stansande bearbetning där specialverktyg används för att utföra en mängd hål under ett och samma stansning.

Precisionsstansning

Tillverkningsmetod Klippande process som avlägsnar och/eller formar plant material samtidigt som den hålls fast av en pressring.

Rullstansning

Tillverkningsmetod Kontinuerlig stansning och formning av band.

Rörstansning med dyna

Tillverkningsmetod Rörstansning med dyn skapar hål i rörets väggar genom att slå ett stansverktyg genom rörväggen mot en inskjuten dyna.

Rörstansning utan dyna

Tillverkningsmetod Rörstasning utan dyna skapar hål i rörets vägg genom att slå ett spetsigt verktyg genom väggen.