Du är här

Rörstansning med dyna

Rörstansning med dyn skapar hål i rörets väggar genom att slå ett stansverktyg genom rörväggen mot en inskjuten dyna.

Beskrivning
Illustration av Rörstansning med dyna

Hur fungerar metoden

Rörstansing med dyna utförs genom att en dynan förs in och positioneras under stansen som slås eller pressas mot arbetsstycket med en pålagd stanskraft. Beroende på utformning av dynan och stansen klipps och/eller formas arbetsstycket av ett eller flera efterföljande slag/tryck.

Vid stansning av svetsade rör så förses dynan med en slits för att inte kila fast mot slitsen. Detta gör även att man undviker stansning på svetssömmen vilket skulle försämra resultatet.

Då det handlar om att stansa ut hål så utsätts materialen för skjuvning mellan stans och dyna. Under stansförloppet så förskjuts materialet för att sedan lossna helt genom materialbrott. Detta ger både urstansad detalj och hålet den typiska snittytan för stansning bestående av en slät yta där materilet har glidit samt en grövre yta där brottet uppstått.

I de fall verktygen är utformade för att utföra formande pressning så deformeras plåten genom plastisk deformation.

Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.
Stanskraft
Stansen sitter monterad i ett stanshuvud där den vertikala rörelsen skapas och genererar de mycke snabba och kraftiga repetitiva slagen. Kraften genereras vanligtvis genom en hydralisk eller elektrisk styrning.