Du är här

Nibbling

Nibbling är en friformsklippning av plåt där en serie stansade hål skapar en sammanhängande slits.

Beskrivning
Illustration av Nibbling

Hur fungerar metoden

Nibbling utförs genom att arbetsstycket placeras på dynan med ett bakre lägesstopp varefter stansen pressar ut ett hål. När stansen sedan lyfts flyttas plåten fram tills lägesstoppet varefter stansen slår ut ytterligare ett hål. Processen upprepas medan plåten vrids för att på så sätt skapa en friforms slits.

Denna beskrivning gäller för maskiner endast avsedda för nibbling. Nibbling utförs även som en av många olika operationer i automatstansning">Automatstansning.

Automatstansning
Automatstansning är en klippande process som avlägsnar och/eller formar plant material
Läs mer