You are here

Clipping and punching

Stansning syftar vanligtvis till att man skapar ett hål i ett material genom att slå ett verktyg mot materialet med en underliggande dyna. Verktyget och dynan är utformade så att materialet utsätt för en skjuvande kraft som resulterar i klippning och slutligt brott.

Nibbling

Process Freeform cutting of a plate with a series of cut-outs which together create a slot.

Perforation

Process Punching process where special tools are used to create a number of holes in a single stamping.

Precision punching

Process Shearing process that removes and/or molds a flat workpiece while it is held by a clamping ring.

Punch laser

Process Combination machine that can perform both multi-operation stamping and laser cutting of sheet metal.