Du är här

Automatstansning med integrerad Vinkelsax

Automatstansning med vinkelsax utför stansning med möjligheten att nyttja en integrerad vinkelsax för att klippa loss detaljerna.

Beskrivning
Illustration av Automatstansning med integrerad Vinkelsax

Hur fungerar metoden

Automatstansning med vinkelsax är en kombination av två metoder.

Först nyttjas automatstansning där arbetsstycket positioneras mellan det undre verktyget, dynan [1] och det övre verktyget, stansen [2]. Därefter slås eller pressas verktyget ned mot arbetsstycket med en pålagd stanskraft. Beroende på utformning av dynan och stansen klipps och/eller formas arbetsstycket av ett eller flera efterföljande slag/tryck.

En avskrapare [3] ser till att plåten lossnar från stansen ifall denna fastnar och lyfts upp efter slaget.

Det finns en mängd olika stansverktyg som kan göra allt från att klippa raka linjer och skapa färdiggängade hål till att gravera och utföra mindre bockningsoperationer genom plastisk deformation.

Då det handlar om att stansa ut hål så utsätts materialen för skjuvning mellan stans och dyna. Under stansförloppet så förskjuts materialet för att sedan lossna helt genom materialbrott. Detta ger både utstansad detalj och hålet den typiska snittytan för stansning bestående av en slät yta [4] där materilet har glidit samt en grövre yta [5] där brottet uppstått.

Vanligtvis förflyttas arbetsstycket medan verktygen bibehåller sin position.

Med integrerad vinkelsax kan man öka produtiviteten och maximera materialutnyttjandet genom gemensamma vinkelräta klippytor. Det finns således mycket att tjäna på att optimera detaljers utformning så att de möjliggör användadet av vinkelsaxen som avslutande operation.

Automatstansning
Automatstansning är en klippande process som avlägsnar och/eller formar plant material
Läs mer
Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.
Stanskraft
Stansen sitter monterad i ett stanshuvud där den vertikala rörelsen skapas och genererar de mycke snabba och kraftiga repetitiva slagen. Kraften genereras vanligtvis genom en hydralisk eller elektrisk styrning.
Stansverktyg
[Beskrivning av olika stansverktygs utformning är under konstruktion]