Du är här

Kantvikning - Driven

Bockande bearbetning där plåten kläms fast mot arbetsbordet med en övre kilformad pressfot medan en roterande motoriserad del bockar plåten

Beskrivning
Illustration av Kantvikning - Driven

Hur fungerar metoden

Arbetsstycket placeras på ett stationärt plant arbetsbord [1] och kläms fast av en kilformad pressfot [2]. Den roterande delan av kantviken lyfts och roteras runt spetsen på den kilformade pressfoten [3] så att plåten bockas genom plastisk deformation. Bockvinklar på upp till 120 grader kan ofta uppnås.

Jämfört med manuell kantvikning kan tjockare plåttjocklekar vanligtvis bockas med denna metod.

Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.