Du är här

Chockformning plåt

Plastisk formning av plåt genom detonering av en explosiv laddning.

Beskrivning
Illustration av Chockformning plåt

Hur fungerar metoden

Arbetstyckete i form av en plåt placeras ovanpå en dynan [1] med eftersträvad form. Vatten fylls på så att både form och plåt täcks med god marginal. En explosiv laddning [2] sänks ned och placeras i vattnet strax ovanför centrum av plåten. 

Som explosionsmedel används vanligen högexplosiva kemikalier, gasformiga blandningar eller andra drivmedel.

Då laddningen detonerar skapas en intensiv tryckvåg som deformerar arbetsstycket genom plastisk deformation [3] så att det antar samma form som dynan. Luften mellan arbetsstycket och dynan leds ut via en avluftningskanal [4] för att plåten skall kunna formas tätt mot dynan.

Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.