Du är här

Formpressning

Chockformning plåt

Tillverkningsmetod Plastisk formning av plåt genom detonering av en explosiv laddning.

Chockformning rör

Tillverkningsmetod Plastisk formning av rör genom detonering av en explosiv laddning.

Djupdragning

Tillverkningsmetod Djupdragning nyttjar tryck- och dragkrafter för att forma en plåt till en djupvälvd kropp.

Formpresshärdning

Tillverkningsmetod Materialegenskapsförändrande bearbetning där upphettat material genomgår släckhärdning med olja samtidigt som det fixeras i en press för att motverka förvrängning.

Presshärdning

Tillverkningsmetod Materialegenskapsförändrande bearbetning där materialet härdas under fasthållning i en form för att uppnå snäva toleranser och en kontrollerad härdningsprocess.

Prägling utan flytning

Tillverkningsmetod Formande bearbetning där arbetsstyckets övre och/eller undre yta deformeras plastiskt genom att pressas mellan formar.