Du är här

Progressiv pressning av bandmaterial

Progressiv pressning av bandmaterial formar/klipper/stansar utgångsmaterialet steg för steg till en färdig detalj.

Beskrivning
Illustration av Progressiv pressning av bandmaterial

Hur fungerar metoden

Progressiv pressning utförs genom att det bandformade arbetsstycket [1] matas från en rulle och passerar först en riktstation då en helt plan plåt är nödvändig för processen.

Bandet bearbetas av en uppsättning övre och undre verktyg [2] monterade som en processlinje. Inför varje presscykel så matas bandet fram ett steg innan verktygen pressas mot bandet med en pålagd presskraft. Efter att verktygen öppnats igen matas arbetsstyecke fram ett steg i processen och en ny pressning utförs. Som sista steg frigörs vanligtvis färdig detalj från bandet.

Verktygen liknar till stor del de som används i stansning men är här specialanpassade till en specifik detalj för att kunna framställa denna i stora volymer på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Vardera verktyg kan innehålla en mängd olika typer av operationer som utsätter bandet för stansning, klippning och/eller plastisk formning av materialet.

Presskraft
Axiella rörelser som krävs vid bearbetningsmetoder såsom pressning, stansning och kantbockning genereras vanligtvis av hydralisk eller mekanisk anordning. Valet av kraftkälla beror på applikationens krävda slaglängd, presshastighet och pesskraft.