Du är här

Formning

Manuell lådbockning

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där plåten kläms fast mot arbetsbordet med en övre uppdelad kilformad pressfot medan en roterande del bockar plåten.

Orbitalsmidning

Tillverkningsmetod Smidande bearbetning där arbetsstycket placeras i en stationär gjutform och bearbetas via tryck av ett lutande och oscillerande dorn.

Panelbockning

Tillverkningsmetod Panelbockning är en metod där klippta eller skurna plåta kan bockas med automatik.

Planriktning av bandplåt

Tillverkningsmetod Formande bearbetning som gör skeva/böjda plåtar, coils eller band raka genom att passera ett antal riktvalsar.

Planriktning av plåtdetaljer

Tillverkningsmetod Planriktning av plåtdetaljer utförs genom att låta arbetsstycket passer en uppsättning riktvalsar där det bockas växelvis i olika riktningar vilket resulterar i en plan detalj.

Presshärdning

Tillverkningsmetod Materialegenskapsförändrande bearbetning där materialet härdas under fasthållning i en form för att uppnå snäva toleranser och en kontrollerad härdningsprocess.

Profildragning

Tillverkningsmetod Formande bearbetning där arbetsstyckets dras genom en avsmalnande form som reducerar och omformar tvärsnittsarean.

Profilvalsning

Tillverkningsmetod Profilvalsning utförs genom att arbetsstycket passerar en serie valsar som gradvis formar arbetsstycket till eftersträvad profil.