Du är här

Formning

Tryckbockning av rör

Tillverkningsmetod Plastisk bearbetning där arbetsstycket spänns upp mot en fast bockmall varefter en roterande mall trycker rörets fria ände längs bockmallens kontur.

Trycksvarvning av plåtämnen

Tillverkningsmetod Trycksvarvning av plåtämnen formar en roterande plåtdisk genom att trycka denna mot en mall med hjälp av en tryckrulle.

Trycksvarvning av rör

Tillverkningsmetod Trycksvarvning av rör formar arbetsstycket genom att trycka denna mot en mall med hjälp av en tryckrulle.

Trådbockning med modulverktyg

Tillverkningsmetod Plastisk bearbetning av metalltråd där tråden matas fram och bockas med en uppsättning specialanpassade verktyg för optimal produktivitet.

Trådbockning med standardverktyg

Tillverkningsmetod Trådbockning med standardverktyg bearbetar metalltråd genom att stegvis mata fram och bocka tråden med standardverktyg.

Tråddragning

Tillverkningsmetod Plastisk bearbetning där en tråd dras genom en avsmalnande matris för att skapa en tunnare tråd.

Trådvalsning

Tillverkningsmetod Valsande bearbetning där arbetsstycket matas in mellan två skårade, roterande valsar som gradvis minskar arbetsstyckets tjocklek för att skapa en tråd.

Vakuumformning

Tillverkningsmetod Gjutande bearbetning där en plastskiva värms upp och formas mot en gjutform med hjälp av vakuum.