Du är här

Vakuumformning

Gjutande bearbetning där en plastskiva värms upp och formas mot en gjutform med hjälp av vakuum.

Beskrivning
Illustration av Vakuumformning

Hur fungerar metoden

Innan bearbetningen kan påbörja måste en gjutform [1] designas med samma utformning som det färdiga arbetsstycket. Gjutformen designas vanligtvis med släppvinklar på minst 3 grader för att underlätta borttagningen av den färdiga produkten från gjutformen. Plastskivan [2] som ska bearbetas spänns fast och en värmare [3] hettar sedan upp plastskivan till en temperatur som passar bearbetningen. En vakuumpump aktiveras sedan för att skapa ett vakuum i tomrummet [4] mellan plastskivan och gjutformen. Detta leder till att plastskivan dras ned mot gjutformen och formas mot denna.

Formningen genomför ofta med en rörlig plattform för gjutformen vilken då trycks upp mot den uppvärmda plasten innan vakuumet aktiveras.

Vakuum
Förklaring på G
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Kostnadseffektiv
Låg verktygskostnad
Användbar för stora satser
Designflexibilitet
Djupare stycken kan förvridas
Möjlig förvrängning av bubblor och luftfickor
Långsam cykeltid
Begränsade former kan produceras