Du är här

Formning

Spiralsvetsning av rör

Tillverkningsmetod Tillverkning av rör utifrån coils där materialet rullbockas i vinkel för att skapa en spiral som löpande svetsas till ett rör.

Strykbockning

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där arbetsstycket kläms fast mot en dyna medan verktyget bockar genom en strykande rörelse.

Strykpressning

Tillverkningsmetod Metod som används som efterföljande operation till djupdragning för att skapa tunnare och högre väggar.

Sträckbockning av rör

Tillverkningsmetod Plastisk bearbetning där ett rör spänns fast i dess ändar för att dras och sträckas över en mall.

Sträckdragning

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där arbetsstycket kläms fast i två translationellt rörliga klämmor som drar arbetsstycket över en pressform för att orsaka bockning.

Sträckpressning

Tillverkningsmetod Sträckformning med stämpelverktyg som med hjälp av tryck, drag och en låsningsmekanism omvandlar en plåt till en välvd kropp.

Stångdragning

Tillverkningsmetod Formande bearbetning där arbetsstyckets dras genom en avsmalnande form som reducerar det cirkulära tvärsnittets area.

Stångvalsning

Tillverkningsmetod Valsande bearbetning där arbetsstycket matas in mellan två roterande valsar så att arbetsstyckets tjocklek gradvis minskar och skapar en stång.

Sänksmidning

Tillverkningsmetod Smidande bearbetning där ett arbetsstycket med hjälp av ett eller flera slag deformeras mellan två slutna formhalvor.

Transferpressning av gummi

Tillverkningsmetod Plastformande bearbetning där uppvärmt material placeras i ett tomrum för att sedan pressas in i en gjutform.